Giftcode
Tân Tiên Kiếm
STT Tên Cấp độ
1 S060.KuGồng 46
2 S060.๖ۣۜHeo 45
3 S060.thếlong 45
4 S060.TwoGunsV 45
5 S060.Cool 45
STT Tên Phụ bản
1 S060.TửNghiên 93085
2 S060.KuGồng 113919
3 S060.๖ۣۜHeo 107131
4 S060.UchihaLoki 56549
5 S060.Cool 48952
STT Tên Chiến lực
1 S060.TửNghiên 165015
2 S060.KuGồng 113997
3 S060.๖ۣۜHeo 107131
4 S060.✪Tân✪ 97452
5 S060.thếlong 70025
STT Tên Bang hội
1 VõLâm 1
2 Ðộc  1
3 Angel 1
4 VũMôn 1
STT Tên Cấp độ
1 S059.TrachDanHo 72
2 S059.Breathless 71
3 S059.NgưNhi 70
4 S059.Haibara 69
5 S059.PhongKa 69
STT Tên Phụ bản
1 S059.Breathless 410505
2 S059.TrachDanHo 279479
3 S059.TKNhi 306472
4 S059.LiLyMew 400661
5 S059.NgưNhi 237631
STT Tên Chiến lực
1 S059.Breathless 410505
2 S059.LiLyMew 400661
3 S059.TKNhi 395495
4 S059.TrachDanHo 392596
5 S059.NgưNhi 306389
STT Tên Bang hội
1 FoXs 5
2 SaoXa 4
3 Love 4
4 Beep 3
5 ACE 1
STT Tên Cấp độ
1 S058.Vn01 75
2 S058.ComBABY 75
3 S058.Klein 75
4 S058.Ghost 74
5 S058.Phoenix 73
STT Tên Phụ bản
1 S058.ComBABY 382672
2 S058.Ghost 402367
3 S058.ĐậuĐỏ 311607
4 S058.Klein 424752
5 S058.Phoenix 431382
STT Tên Chiến lực
1 S058.ComBABY 517953
2 S058.Phoenix 431382
3 S058.Klein 424752
4 S058.lakdz 419499
5 S058.ĐậuĐỏ 412148
STT Tên Bang hội
1 Angel 6
2 HoBao 5
3 SAOXA 3
4 AE 2
5 Home 1
STT Tên Cấp độ
1 S056.๖ۣۜN 80
2 S056.BoaHancock 78
3 S056.๖ۣFarmas 77
4 S056.o0oMoono0o 77
5 S056.1NotNhac 77
STT Tên Phụ bản
1 S056.๖ۣۜN 374617
2 S056.o0oMoono0o 349106
3 S056.SữaDâu 330756
4 S056.๖ۣFarmas 438684
5 S056.LệPhấn 307996
STT Tên Chiến lực
1 S056.๖ۣۜN 505861
2 S056.o0oMoono0o 453231
3 S056.๖ۣFarmas 438684
4 S056.SữaDâu 421223
5 S056.LệPhấn 395951
STT Tên Bang hội
1 ๖ۣNew 7
2 hoca 4
3 JQKA 4
4 Death 2
5 One 1
STT Tên Cấp độ
1 S055.Pip¡ 83
2 S055.Coco 82
3 S055.YunoGasai 81
4 S055.†HN†Bin 81
5 S055.KiemNga 79
STT Tên Phụ bản
1 S055.KiemNga 431654
2 S055.Sword0Girl 310980
3 S055.TửVũ 338211
4 S055.DạVũ 290277
5 S055.TinhThai 390172
STT Tên Chiến lực
1 S055.Pip¡ 627177
2 S055.Coco 549526
3 S055.YunoGasai 468600
4 S055.TửVũ 437705
5 S055.KiemNga 431654
STT Tên Bang hội
1 Fly 6
2 AnhEm 5
3 New 3
4 Angel 3
5 Happy 3
STT Tên Cấp độ
1 S053.xTeppix 92
2 S053.Light 85
3 S053.Kai7 85
4 S053.NgânLang 84
5 S053.Shadow 84
STT Tên Phụ bản
1 S053.xTeppix 471116
2 S053.NgânLang 381992
3 S053.Light 453162
4 S053.KhangSP 431644
5 S053.TGOD 407433
STT Tên Chiến lực
1 S053.xTeppix 659464
2 S053.NgânLang 524148
3 S053.NgânLinh 474363
4 S053.Light 453162
5 S053.Kai7 445600
STT Tên Bang hội
1 Free 7
2 sShin 3
3 Fly° 2
4 SgNo1 2
5 TIME 1
STT Tên Cấp độ
1 S052.Yashin 86
2 S052.CauRua 84
3 S052.bichtuyen 84
4 S052.khapro 83
5 S052.YangYi 81
STT Tên Phụ bản
1 S052.bichtuyen 403827
2 S052.FiOnLiNe 464076
3 S052.khapro 491342
4 S052.CauRua 476231
5 S052.MiKi 345856
STT Tên Chiến lực
1 S052.bichtuyen 546430
2 S052.khapro 491342
3 S052.CauRua 476231
4 S052.FiOnLiNe 464076
5 S052.MiKi 434749
STT Tên Bang hội
1 Wind 6
2 Phong 3
3 CHEP 3
4 VLC 1
5 Rong 1
STT Tên Cấp độ
1 S051.XaKuTaoRa 87
2 S051.DocNhan 86
3 S051.kukaku 86
4 S051.Rakuten 85
5 S051.XaThan 85
STT Tên Phụ bản
1 S051.Rakuten 543051
2 S051.XaKuTaoRa 592420
3 S051.kukaku 362120
4 S051.DocNhan 403380
5 S051.XaThan 571851
STT Tên Chiến lực
1 S051.Rakuten 735440
2 S051.XaThan 571851
3 S051.XaKuTaoRa 566778
4 S051.DocNhan 512264
5 S051.kukaku 462371
STT Tên Bang hội
1 LệRơi 5
2 Evil 5
3 CHƠI 4
4 PaleS 1
5 TIME 1
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 95
2 S046.ColldyMoon 94
3 S045.HoangLan 94
4 S046.rabit 92
5 S046.LangTuDL 92
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 609304
2 S046.rabit 757674
3 S050.codondavo 758615
4 S050.๖Vi 626803
5 S050.LeeKeviL 602197
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 855978
2 S050.codondavo 758615
3 S046.rabit 757690
4 S048.SilverRose 643782
5 S050.๖Vi 626803
STT Tên Bang hội
1 Love 6
2 War 5
3 Đập 5
4 Love 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 95
2 S046.ColldyMoon 94
3 S045.HoangLan 94
4 S046.rabit 92
5 S046.LangTuDL 92
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 609304
2 S046.rabit 757674
3 S050.codondavo 758615
4 S050.๖Vi 626803
5 S050.LeeKeviL 602197
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 855978
2 S050.codondavo 758615
3 S046.rabit 757690
4 S048.SilverRose 643782
5 S050.๖Vi 626803
STT Tên Bang hội
1 Love 6
2 War 5
3 Đập 5
4 Love 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 95
2 S046.ColldyMoon 94
3 S045.HoangLan 94
4 S046.rabit 92
5 S046.LangTuDL 92
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 609304
2 S046.rabit 757674
3 S050.codondavo 758615
4 S050.๖Vi 626803
5 S050.LeeKeviL 602197
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 855978
2 S050.codondavo 758615
3 S046.rabit 757690
4 S048.SilverRose 643782
5 S050.๖Vi 626803
STT Tên Bang hội
1 Love 6
2 War 5
3 Đập 5
4 Love 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 95
2 S046.ColldyMoon 94
3 S045.HoangLan 94
4 S046.rabit 92
5 S046.LangTuDL 92
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 609304
2 S046.rabit 757674
3 S050.codondavo 758615
4 S050.๖Vi 626803
5 S050.LeeKeviL 602197
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 855978
2 S050.codondavo 758615
3 S046.rabit 757690
4 S048.SilverRose 643782
5 S050.๖Vi 626803
STT Tên Bang hội
1 Love 6
2 War 5
3 Đập 5
4 Love 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 95
2 S046.ColldyMoon 94
3 S045.HoangLan 94
4 S046.rabit 92
5 S046.LangTuDL 92
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 609304
2 S046.rabit 757674
3 S050.codondavo 758615
4 S050.๖Vi 626803
5 S050.LeeKeviL 602197
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 855978
2 S050.codondavo 758615
3 S046.rabit 757690
4 S048.SilverRose 643782
5 S050.๖Vi 626803
STT Tên Bang hội
1 Love 6
2 War 5
3 Đập 5
4 Love 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 98
2 S040.MrHamvui 97
3 S039.ALOST 97
4 S039.Subasa 97
5 S040.TieuLongNu 94
STT Tên Phụ bản
1 S039.Subasa 549476
2 S039.ALOST 501081
3 S041.PoliceG 706627
4 S040.MrHamvui 507200
5 S041.JQKA 681906
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 739469
2 S039.ALOST 725474
3 S041.PoliceG 706627
4 S041.JQKA 681906
5 S040.MrHamvui 672105
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 98
2 S040.MrHamvui 97
3 S039.ALOST 97
4 S039.Subasa 97
5 S040.TieuLongNu 94
STT Tên Phụ bản
1 S039.Subasa 549476
2 S039.ALOST 501081
3 S041.PoliceG 706627
4 S040.MrHamvui 507200
5 S041.JQKA 681906
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 739469
2 S039.ALOST 725474
3 S041.PoliceG 706627
4 S041.JQKA 681906
5 S040.MrHamvui 672105
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 98
2 S040.MrHamvui 97
3 S039.ALOST 97
4 S039.Subasa 97
5 S040.TieuLongNu 94
STT Tên Phụ bản
1 S039.Subasa 549476
2 S039.ALOST 501081
3 S041.PoliceG 706627
4 S040.MrHamvui 507200
5 S041.JQKA 681906
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 739469
2 S039.ALOST 725474
3 S041.PoliceG 706627
4 S041.JQKA 681906
5 S040.MrHamvui 672105
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 98
2 S040.MrHamvui 97
3 S039.ALOST 97
4 S039.Subasa 97
5 S040.TieuLongNu 94
STT Tên Phụ bản
1 S039.Subasa 549476
2 S039.ALOST 501081
3 S041.PoliceG 706627
4 S040.MrHamvui 507200
5 S041.JQKA 681906
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 739469
2 S039.ALOST 725474
3 S041.PoliceG 706627
4 S041.JQKA 681906
5 S040.MrHamvui 672105
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 98
2 S040.MrHamvui 97
3 S039.ALOST 97
4 S039.Subasa 97
5 S040.TieuLongNu 94
STT Tên Phụ bản
1 S039.Subasa 549476
2 S039.ALOST 501081
3 S041.PoliceG 706627
4 S040.MrHamvui 507200
5 S041.JQKA 681906
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 739469
2 S039.ALOST 725474
3 S041.PoliceG 706627
4 S041.JQKA 681906
5 S040.MrHamvui 672105
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S035.AKOTEX 100
2 S035.ThanhLinh 100
3 S032.2PzAnhProz 99
4 S033.PhạmCaCa 97
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 663999
2 S035.AKOTEX 648231
3 S032.2PzAnhProz 497217
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 950918
2 S035.AKOTEX 920086
3 S032.2PzAnhProz 706154
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S035.AKOTEX 100
2 S035.ThanhLinh 100
3 S032.2PzAnhProz 99
4 S033.PhạmCaCa 97
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 663999
2 S035.AKOTEX 648231
3 S032.2PzAnhProz 497217
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 950918
2 S035.AKOTEX 920086
3 S032.2PzAnhProz 706154
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S035.AKOTEX 100
2 S035.ThanhLinh 100
3 S032.2PzAnhProz 99
4 S033.PhạmCaCa 97
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 663999
2 S035.AKOTEX 648231
3 S032.2PzAnhProz 497217
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 950918
2 S035.AKOTEX 920086
3 S032.2PzAnhProz 706154
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S035.AKOTEX 100
2 S035.ThanhLinh 100
3 S032.2PzAnhProz 99
4 S033.PhạmCaCa 97
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 663999
2 S035.AKOTEX 648231
3 S032.2PzAnhProz 497217
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 950918
2 S035.AKOTEX 920086
3 S032.2PzAnhProz 706154
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S035.AKOTEX 100
2 S035.ThanhLinh 100
3 S032.2PzAnhProz 99
4 S033.PhạmCaCa 97
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 663999
2 S035.AKOTEX 648231
3 S032.2PzAnhProz 497217
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 950918
2 S035.AKOTEX 920086
3 S032.2PzAnhProz 706154
4 S033.PhạmCaCa 602794
5 S033.LýQuỷ 594339
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.123321 100
5 S023.ABCGirl 100
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 889822
2 S028.tuvankiem 634369
3 S029.YugiKiem 754402
4 S020.mynu 798934
5 S022.sexyboy 801318
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 916310
2 S031.vipboy92 890814
3 S022.sexyboy 801318
4 S020.mynu 799212
5 S029.YugiKiem 754402
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 850330
2 S015.lanmong 815632
3 S003.GàRừng 849855
4 S011.trile 722115
5 S001.longlanh 674743
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1204436
2 S015.lanmong 1142612
3 S003.GàRừng 1139450
4 S009.XuânPhong 984492
5 S011.trile 964339
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
Xem thêm >>
Trang chủ Tin tức Diễn đàn Fanpage Điều Khoản Hướng Dẫn Cài Đặt Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
Google+
Tắt Quảng Cáo [X]