Giftcode
Tân Tiên Kiếm
STT Tên Cấp độ
1 S053.Silver» 53
2 S053.NgânLinh 53
3 S053.xTeppix 53
4 S053.MẫnNhi 52
5 S053.Never 52
STT Tên Phụ bản
1 S053.xTeppix 118203
2 S053.MẫnNhi 83249
3 S053.Silver» 109988
4 S053.NgânLinh 87373
5 S053.Never 82177
STT Tên Chiến lực
1 S053.xTeppix 118203
2 S053.Silver» 109957
3 S053.QủyQủy 102452
4 S053.Çream 94784
5 S053.MẫnNhi 93213
STT Tên Bang hội
1 Free 2
2 SgNo1 2
3 win 1
4  LMHT 1
STT Tên Cấp độ
1 S052.Yashin 68
2 S052.YangYi 66
3 S052.PedoBear 66
4 S052.FanCao 66
5 S052.TiêuPhong 66
STT Tên Phụ bản
1 S052.Yashin 162183
2 S052.YangYi 177970
3 S052.PedoBear 158660
4 S052.chepchep 144128
5 S052.FanCao 168070
STT Tên Chiến lực
1 S052.Yashin 205742
2 S052.YangYi 187273
3 S052.TiêuPhong 182813
4 S052.chepchep 170101
5 S052.FanCao 168070
STT Tên Bang hội
1 Phong 3
2 Wind 3
3 AnhEm 3
4 CHEP 2
5 Star 1
STT Tên Cấp độ
1 S051.•Sea™ 70
2 S051.MaTocDo 70
3 S051.Rakuten 70
4 S051.HạoNam 70
5 S051.police0002 70
STT Tên Phụ bản
1 S051.XaThan 216941
2 S051.HạoNam 267668
3 S051.Rakuten 259257
4 S051.MaTocDo 187015
5 S051.DocNhan 170904
STT Tên Chiến lực
1 S051.XaThan 270796
2 S051.HạoNam 267668
3 S051.Rakuten 259257
4 S051.MaTocDo 228672
5 S051.DocNhan 206277
STT Tên Bang hội
1 LệRơi 4
2 CHƠI 4
3 Evil 3
4 STAR 2
5 abcd 1
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 76
2 S050.Luka 74
3 S050.๖Vi 74
4 S050.lOngHjEn 73
5 S050.๖ۣۜStar 73
STT Tên Phụ bản
1 S050.๖Vi 218243
2 S050.codondavo 312953
3 S050.LeeKeviL 261194
4 S050.Luka 170377
5 S050.๖ۣۜStar 259994
STT Tên Chiến lực
1 S050.codondavo 288632
2 S050.๖Vi 283922
3 S050.LeeKeviL 261194
4 S050.๖ۣۜStar 259994
5 S050.lOngHjEn 223285
STT Tên Bang hội
1 Love 5
2 Kiss 4
3 AIO 3
4 Noxus 1
5 XXXXX 1
STT Tên Cấp độ
1 S049.contimdavo 78
2 S049.๖ۣۜKing 78
3 S049.ATHENA 75
4 S049.Luna 74
5 S049.nguyenqynh 74
STT Tên Phụ bản
1 S049.๖ۣۜKing 252403
2 S049.contimdavo 215162
3 S049.FatherDJAs 243772
4 S049.nguyenqynh 248063
5 S049.ATHENA 249521
STT Tên Chiến lực
1 S049.๖ۣۜKing 318625
2 S049.contimdavo 286699
3 S049.ATHENA 249521
4 S049.nguyenqynh 248063
5 S049.MiuMiu 247380
STT Tên Bang hội
1 Love 4
2 Tiger 3
3 LMHT 2
4 VIP 1
STT Tên Cấp độ
1 S048.CôCô 79
2 S048.LongNhi 76
3 S048.SilverRose 76
4 S048.AnhThư 75
5 S048.Tuyetkien 75
STT Tên Phụ bản
1 S048.CôCô 236283
2 S048.SilverRose 214002
3 S048.Tuyetkien 191865
4 S048.LongNhi 250664
5 S048.AnhThư 193345
STT Tên Chiến lực
1 S048.CôCô 299171
2 S048.SilverRose 266795
3 S048.LongNhi 250664
4 S048.Tuyetkien 236139
5 S048.AnhThư 232018
STT Tên Bang hội
1 Đập 5
2 CHIEN 3
3 AnhEm 1
4 24h 1
STT Tên Cấp độ
1 S046.ColldyMoon 81
2 S046.LangTuDL 81
3 S046.SưTỉ 80
4 S046.๖Ảnh 80
5 S046.SnowWind 78
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 348538
2 S046.LangTuDL 337593
3 S046.SưTỉ 251179
4 S046.๖Ảnh 227717
5 S046.Teemo 201347
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 460026
2 S046.LangTuDL 380291
3 S046.SưTỉ 313862
4 S046.BaVuong 292283
5 S046.๖Ảnh 281845
STT Tên Bang hội
1 Hot 5
2 Love 4
3 Moon 2
4 DOM 1
5 k4.co 1
STT Tên Cấp độ
1 S045.NHC79 84
2 S045.HoangLan 83
3 S045.YTá76 80
4 S045.KiếmTình 79
5 S045.GjangMai 78
STT Tên Phụ bản
1 S045.YTá76 369817
2 S045.HoangLan 347958
3 S045.thewind 279177
4 S045.KiếmTình 291349
5 S045.NHC79 75961
STT Tên Chiến lực
1 S045.YTá76 369817
2 S045.HoangLan 349420
3 S045.KiếmTình 291349
4 S045.thewind 279177
5 S045.Chibi☄ 269384
STT Tên Bang hội
1 War 5
2 No1 3
3 Dark 2
4 ☄Hận☄ 2
STT Tên Cấp độ
1 S043.TiaLan® 81
2 S043.♀Thư 80
3 S043.KiemKhach 77
4 S043.YLan™ 77
5 S043.HungKL001 75
STT Tên Phụ bản
1 S043.TiaLan® 231799
2 S043.♀Thư 225418
3 S043.YLan™ 293558
4 S043.HungKL001 169940
5 S043.FOREVER 113421
STT Tên Chiến lực
1 S043.YLan™ 293558
2 S043.♀Thư 255501
3 S043.KiemKhach 231936
4 S043.Hilarious 209670
5 S043.trôi 209170
STT Tên Bang hội
1 AnhEm 4
2 ๖ۜHận 3
3 24h  3
4 NữNhi 2
5 VN.SE 1
STT Tên Cấp độ
1 S042.vHương 85
2 S042.TITeoNhat 83
3 S042.†Zues† 81
4 S042.MsZin 81
5 S042.LoongGoong 80
STT Tên Phụ bản
1 S042.vHương 259771
2 S042.TITeoNhat 268113
3 S042.MsZin 250866
4 S042.†Zues† 206238
5 S042.LoongGoong 263782
STT Tên Chiến lực
1 S042.vHương 345202
2 S042.TITeoNhat 338139
3 S042.MsZin 310433
4 S042.Bờm 272256
5 S042.LoongGoong 263799
STT Tên Bang hội
1 AnhEm 4
2 War 4
3 24onl 3
4 BKiem 1
5 Angel 1
STT Tên Cấp độ
1 S041.CuiBapLaEm 88
2 S041.phongVan 86
3 S041.AudiVR7 84
4 S041.Hina 84
5 S041.火Hin 84
STT Tên Phụ bản
1 S041.CuiBapLaEm 386560
2 S041.PoliceG 345094
3 S041.AudiVR7 375144
4 S041.Hina 371474
5 S041.Asuna 336515
STT Tên Chiến lực
1 S041.CuiBapLaEm 386560
2 S041.AudiVR7 375144
3 S041.Hina 371474
4 S041.phongVan 348306
5 S041.PoliceG 345094
STT Tên Bang hội
1 Devil 7
2 NoONE 5
3 AnHai 3
4 junbf 1
5 Clone 1
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 89
2 S040.MrHamvui 87
3 S040.Milk 86
4 S040.sweetbaby 86
5 S040.TieuLongNu 85
STT Tên Phụ bản
1 S040.RedHook 280608
2 S040.♂Gáiii 361126
3 S040.MrHamvui 285215
4 S040.TieuLongNu 310357
5 S040.Milk 349331
STT Tên Chiến lực
1 S040.♂Gáiii 361126
2 S040.sweetbaby 359797
3 S040.MrHamvui 350218
4 S040.Milk 349331
5 S040.TieuLongNu 310357
STT Tên Bang hội
1 ONE 5
2 Bắp   2
3 Ảnh 2
4 PKKK 2
STT Tên Cấp độ
1 S039.Subasa 89
2 S039.ALOST 88
3 S039.§Pain§ 87
4 S039.Gaidiem 86
5 S039.Jackie 85
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 389756
2 S039.§Pain§ 348072
3 S039.Subasa 144611
4 S039.Gaidiem 271670
5 S039.HắcQuân 290807
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 389756
2 S039.§Pain§ 348072
3 S039.Gaidiem 335092
4 S039.HắcQuân 312277
5 S039.Jackie 301604
STT Tên Bang hội
1 ACE 5
2 Hư Ảo 3
3 Jewel 2
4 AnhEm 2
5 Thiên 1
STT Tên Cấp độ
1 S038.BeHan 88
2 S038.pkcc 84
3 S038.Royalls 83
4 S038.Divine 82
5 S038.ThaoNhi 81
STT Tên Phụ bản
1 S038.BeHan 390221
2 S038.pkcc 267570
3 S038.Royalls 333863
4 S038.Super 214655
5 S038.Divine 247742
STT Tên Chiến lực
1 S038.BeHan 390221
2 S038.pkcc 334378
3 S038.Royalls 333863
4 S038.Super 266776
5 S038.NguoiMangB 262927
STT Tên Bang hội
1 Chém 5
2 AnhEm 5
3 Legen 4
4 ROYAL 1
STT Tên Cấp độ
1 S036.betapchoi 92
2 S036.๖Morrow 88
3 S036.NgocLong 85
4 S036.s2wife 84
5 S036.BăngNhi 83
STT Tên Phụ bản
1 S036.betapchoi 326490
2 S036.NgocLong 339021
3 S036.๖Morrow 284727
4 S036.s2wife 325776
5 S036.BăngNhi 297678
STT Tên Chiến lực
1 S036.NgocLong 335075
2 S036.s2wife 325776
3 S036.BăngNhi 298228
4 S036.sidashit 257864
5 S036.Avatar 253155
STT Tên Bang hội
1 AE 7
2 LK HN 4
3 ☩GOD☩ 3
4 Fire 3
5 Vao i 1
STT Tên Cấp độ
1 S035.ThanhLinh 98
2 S035.AKOTEX 91
3 S035.Altimate 89
4 S035.buuchung 86
5 S035.LýNgọc 86
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 438727
2 S035.AKOTEX 346735
3 S035.buuchung 304753
4 S035.Altimate 282342
5 S035.LýNgọc 257179
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 591715
2 S035.Altimate 481829
3 S035.AKOTEX 436452
4 S035.buuchung 392259
5 S035.VuongLinh 376984
STT Tên Bang hội
1 Union 4
2 S035.LK HN 3
3 STing 2
4 S035.Happy 2
5 NAT 1
STT Tên Cấp độ
1 S033.PhạmCaCa 91
2 S033.LâmHuy 90
3 S033.ZzLynhzZ 89
4 S033.LýQuỷ 86
5 S033.VõThép 84
STT Tên Phụ bản
1 S033.PhạmCaCa 322959
2 S033.VõThép 264275
3 S033.ZzLynhzZ 313139
4 S033.6789 50663
5 S033.LâmHuy 395118
STT Tên Chiến lực
1 S033.PhạmCaCa 407481
2 S033.LâmHuy 395118
3 S033.6789 351518
4 S033.VõThép 344095
5 S033.Nolimit 324013
STT Tên Bang hội
1 S033.Alone 6
2 S033.WindT 5
3 S033.Ice 3
4 S033.star 3
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 95
2 S032.Lassy 92
3 S032.NatSu 91
4 S032.o0oVIPo0o 86
5 S032.†eany 86
STT Tên Phụ bản
1 S032.†Mèo† 329745
2 S032.2PzAnhProz 380035
3 S032.Lassy 418361
4 S032.NatSu 404200
5 S032.o0oVIPo0o 352436
STT Tên Chiến lực
1 S032.2PzAnhProz 502889
2 S032.Lassy 418361
3 S032.NatSu 404200
4 S032.o0oVIPo0o 352436
5 S032.†Mèo† 329729
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S032.King 5
3 S032.Angel 3
4 S032.SUNNY 3
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 96
3 S028.tuvankiem 96
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S026.KINKIN 428987
2 S031.vipboy92 447009
3 S028.tuvankiem 520191
4 S029.YugiKiem 400053
5 S030.NamThien 528830
STT Tên Chiến lực
1 S026.KINKIN 576793
2 S030.NamThien 528830
3 S028.tuvankiem 520318
4 S029.YugiKiem 516976
5 S031.vipboy92 462269
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 96
3 S028.tuvankiem 96
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S026.KINKIN 428987
2 S031.vipboy92 447009
3 S028.tuvankiem 520191
4 S029.YugiKiem 400053
5 S030.NamThien 528830
STT Tên Chiến lực
1 S026.KINKIN 576793
2 S030.NamThien 528830
3 S028.tuvankiem 520318
4 S029.YugiKiem 516976
5 S031.vipboy92 462269
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 96
3 S028.tuvankiem 96
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S026.KINKIN 428987
2 S031.vipboy92 447009
3 S028.tuvankiem 520191
4 S029.YugiKiem 400053
5 S030.NamThien 528830
STT Tên Chiến lực
1 S026.KINKIN 576793
2 S030.NamThien 528830
3 S028.tuvankiem 520318
4 S029.YugiKiem 516976
5 S031.vipboy92 462269
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 96
3 S028.tuvankiem 96
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S026.KINKIN 428987
2 S031.vipboy92 447009
3 S028.tuvankiem 520191
4 S029.YugiKiem 400053
5 S030.NamThien 528830
STT Tên Chiến lực
1 S026.KINKIN 576793
2 S030.NamThien 528830
3 S028.tuvankiem 520318
4 S029.YugiKiem 516976
5 S031.vipboy92 462269
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 96
3 S028.tuvankiem 96
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S026.KINKIN 428987
2 S031.vipboy92 447009
3 S028.tuvankiem 520191
4 S029.YugiKiem 400053
5 S030.NamThien 528830
STT Tên Chiến lực
1 S026.KINKIN 576793
2 S030.NamThien 528830
3 S028.tuvankiem 520318
4 S029.YugiKiem 516976
5 S031.vipboy92 462269
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.KjếmTjên 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 545224
2 S022.sexyboy 488818
3 S022.25theky25 539717
4 S022.KiếmTà 364927
5 S023.123321 393991
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 548406
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 488818
4 S020.Frozen0503 482855
5 S022.KiếmTà 473784
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.KjếmTjên 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 545224
2 S022.sexyboy 488818
3 S022.25theky25 539717
4 S022.KiếmTà 364927
5 S023.123321 393991
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 548406
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 488818
4 S020.Frozen0503 482855
5 S022.KiếmTà 473784
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.KjếmTjên 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 545224
2 S022.sexyboy 488818
3 S022.25theky25 539717
4 S022.KiếmTà 364927
5 S023.123321 393991
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 548406
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 488818
4 S020.Frozen0503 482855
5 S022.KiếmTà 473784
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.KjếmTjên 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 545224
2 S022.sexyboy 488818
3 S022.25theky25 539717
4 S022.KiếmTà 364927
5 S023.123321 393991
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 548406
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 488818
4 S020.Frozen0503 482855
5 S022.KiếmTà 473784
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.KjếmTjên 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 545224
2 S022.sexyboy 488818
3 S022.25theky25 539717
4 S022.KiếmTà 364927
5 S023.123321 393991
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 548406
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 488818
4 S020.Frozen0503 482855
5 S022.KiếmTà 473784
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.VôThiên 99
3 S018.sacutaza 99
4 S018.MANUNO1 99
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 467090
2 S018.MANUNO1 499681
3 S018.VôThiên 533222
4 S019.BuuThanh 432123
5 S018.sacutaza 498737
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 619368
2 S018.VôThiên 533222
3 S018.MANUNO1 499857
4 S018.sacutaza 498737
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.VôThiên 99
3 S018.sacutaza 99
4 S018.MANUNO1 99
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 467090
2 S018.MANUNO1 499681
3 S018.VôThiên 533222
4 S019.BuuThanh 432123
5 S018.sacutaza 498737
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 619368
2 S018.VôThiên 533222
3 S018.MANUNO1 499857
4 S018.sacutaza 498737
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.VôThiên 99
3 S018.sacutaza 99
4 S018.MANUNO1 99
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 467090
2 S018.MANUNO1 499681
3 S018.VôThiên 533222
4 S019.BuuThanh 432123
5 S018.sacutaza 498737
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 619368
2 S018.VôThiên 533222
3 S018.MANUNO1 499857
4 S018.sacutaza 498737
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 641235
2 S015.lanmong 541987
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 440618
5 S010.shelina 511942
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 725090
2 S011.trile 641235
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 559072
5 S012.Lucifer81 521000
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 641235
2 S015.lanmong 541987
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 440618
5 S010.shelina 511942
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 725090
2 S011.trile 641235
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 559072
5 S012.Lucifer81 521000
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 641235
2 S015.lanmong 541987
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 440618
5 S010.shelina 511942
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 725090
2 S011.trile 641235
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 559072
5 S012.Lucifer81 521000
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 641235
2 S015.lanmong 541987
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 440618
5 S010.shelina 511942
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 725090
2 S011.trile 641235
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 559072
5 S012.Lucifer81 521000
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 641235
2 S015.lanmong 541987
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 440618
5 S010.shelina 511942
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 725090
2 S011.trile 641235
3 S009.XuânPhong 578178
4 S012.Light 559072
5 S012.Lucifer81 521000
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 581291
2 S003.GàRừng 478218
3 S001.TuấnAnh 501417
4 S002.Ahri 394271
5 S002.Tiger 369565
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 767507
2 S003.GàRừng 604822
3 S002.SongNhi 512022
4 S002.Ahri 503891
5 S001.TuấnAnh 501417
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 581291
2 S003.GàRừng 478218
3 S001.TuấnAnh 501417
4 S002.Ahri 394271
5 S002.Tiger 369565
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 767507
2 S003.GàRừng 604822
3 S002.SongNhi 512022
4 S002.Ahri 503891
5 S001.TuấnAnh 501417
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 581291
2 S003.GàRừng 478218
3 S001.TuấnAnh 501417
4 S002.Ahri 394271
5 S002.Tiger 369565
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 767507
2 S003.GàRừng 604822
3 S002.SongNhi 512022
4 S002.Ahri 503891
5 S001.TuấnAnh 501417
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 581291
2 S003.GàRừng 478218
3 S001.TuấnAnh 501417
4 S002.Ahri 394271
5 S002.Tiger 369565
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 767507
2 S003.GàRừng 604822
3 S002.SongNhi 512022
4 S002.Ahri 503891
5 S001.TuấnAnh 501417
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
Xem thêm >>
Trang chủ Tin tức Diễn đàn Fanpage Điều Khoản Hướng Dẫn Cài Đặt Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
Google+
Tắt Quảng Cáo [X]