Giftcode
Tân Tiên Kiếm
STT Tên Cấp độ
1 S060.TửNghiên 69
2 S060.KuGồng 67
3 S060.thếlong 65
4 S060.oOTSOo 65
5 S060.Băng 65
STT Tên Phụ bản
1 S060.TửNghiên 411545
2 S060.KuGồng 301727
3 S060.Băng 272342
4 S060.oOTSOo 348329
5 S060.BảoLuân 316957
STT Tên Chiến lực
1 S060.TửNghiên 552699
2 S060.KuGồng 384740
3 S060.Băng 364686
4 S060.✪Tân✪ 348366
5 S060.oOTSOo 348329
STT Tên Bang hội
1 Angel 4
2 VõLâm 3
3 Ðộc  3
4 VũMôn 2
5 Chem 1
STT Tên Cấp độ
1 S059.TrachDanHo 78
2 S059.Breathless 77
3 S059.Τάρτα 73
4 S059.NgưNhi 73
5 S059.Haibara 72
STT Tên Phụ bản
1 S059.Breathless 393070
2 S059.TrachDanHo 384799
3 S059.LoongThan 300704
4 S059.LiLyMew 403854
5 S059.TKNhi 385914
STT Tên Chiến lực
1 S059.Breathless 533339
2 S059.TrachDanHo 513524
3 S059.LiLyMew 403854
4 S059.thanhnhi14 397843
5 S059.LoongThan 394362
STT Tên Bang hội
1 FoXs 6
2 SaoXa 4
3 Love 4
4 ACE 3
5 Beep 3
STT Tên Cấp độ
1 S058.ComBABY 80
2 S058.Vn01 79
3 S058.Klein 79
4 S058.Ghost 77
5 S058.ĐậuĐỏ 77
STT Tên Phụ bản
1 S058.ComBABY 486254
2 S058.Phoenix 395040
3 S058.ĐậuĐỏ 396588
4 S058.Ghost 340301
5 S058.Klein 504950
STT Tên Chiến lực
1 S058.ComBABY 652231
2 S058.ĐậuĐỏ 516411
3 S058.Phoenix 512043
4 S058.Klein 506887
5 S058.lakdz 488455
STT Tên Bang hội
1 Angel 6
2 HoBao 5
3 SAOXA 3
4 AE 2
5 Devil 1
STT Tên Cấp độ
1 S056.๖ۣۜN 82
2 S056.๖ۣFarmas 81
3 S056.BoaHancock 81
4 S056.1NotNhac 79
5 S056.o0oMoono0o 78
STT Tên Phụ bản
1 S056.๖ۣۜN 424278
2 S056.๖ۣFarmas 394881
3 S056.SữaDâu 396918
4 S056.LệPhấn 365743
5 S056.BoaHancock 454438
STT Tên Chiến lực
1 S056.๖ۣۜN 557595
2 S056.๖ۣFarmas 539401
3 S056.SữaDâu 506006
4 S056.LệPhấn 462482
5 S056.BoaHancock 454438
STT Tên Bang hội
1 ๖ۣNew 7
2 hoca 4
3 JQKA 4
4 Death 2
STT Tên Cấp độ
1 S055.Coco 85
2 S055.Pip¡ 85
3 S055.YunoGasai 84
4 S055.KiemNga 83
5 S055.†HN†Bin 83
STT Tên Phụ bản
1 S055.Pip¡ 501628
2 S055.Coco 459845
3 S055.TửVũ 541988
4 S055.KiemNga 386623
5 S055.Sword0Girl 476911
STT Tên Chiến lực
1 S055.Pip¡ 668832
2 S055.Coco 606543
3 S055.TửVũ 541988
4 S055.KiemNga 526266
5 S055.YunoGasai 498153
STT Tên Bang hội
1 Fly 6
2 AnhEm 5
3 New 3
4 Angel 3
5 Happy 3
STT Tên Cấp độ
1 S053.xTeppix 94
2 S053.NgânLang 87
3 S053.Kai7 87
4 S053.Light 86
5 S053.Shadow 86
STT Tên Phụ bản
1 S053.xTeppix 541253
2 S053.NgânLang 463867
3 S053.KhangSP 412343
4 S053.Kai7 399596
5 S053.NgânLinh 394119
STT Tên Chiến lực
1 S053.xTeppix 739372
2 S053.NgânLang 604836
3 S053.KhangSP 532170
4 S053.NgânLinh 507936
5 S053.Kai7 506852
STT Tên Bang hội
1 Free 7
2 sShin 3
3 Fly° 2
4 SgNo1 2
5 TIME 1
STT Tên Cấp độ
1 S052.CauRua 86
2 S052.Yashin 86
3 S052.bichtuyen 86
4 S052.khapro 85
5 S052.dongvien 83
STT Tên Phụ bản
1 S052.bichtuyen 442263
2 S052.CauRua 429141
3 S052.khapro 435092
4 S052.FiOnLiNe 363707
5 S052.MiKi 438190
STT Tên Chiến lực
1 S052.FiOnLiNe 461023
2 S052.MiKi 438190
3 S052.dongvien 423263
4 S052.YangYi 392077
5 S052.PedoBear 373168
STT Tên Bang hội
1 Wind 6
2 Phong 3
3 CHEP 3
4 VLC 1
5 Rong 1
STT Tên Cấp độ
1 S051.XaKuTaoRa 89
2 S051.DocNhan 88
3 S051.kukaku 88
4 S051.Rakuten 87
5 S051.XaThan 87
STT Tên Phụ bản
1 S051.Rakuten 865523
2 S051.XaThan 486095
3 S051.XaKuTaoRa 482578
4 S051.DocNhan 411030
5 S051.kukaku 427523
STT Tên Chiến lực
1 S051.Rakuten 865523
2 S051.XaThan 635163
3 S051.XaKuTaoRa 626655
4 S051.kukaku 540224
5 S051.DocNhan 517004
STT Tên Bang hội
1 Evil 5
2 CHƠI 4
3 VIP 1
4 TIME 1
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 97
2 S046.ColldyMoon 95
3 S046.rabit 94
4 S045.HoangLan 94
5 S046.๖Ảnh 94
STT Tên Phụ bản
1 S050.codondavo 708268
2 S046.ColldyMoon 989368
3 S046.rabit 650603
4 S046.LangTuDL 715256
5 S048.SilverRose 560742
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 989368
2 S050.codondavo 947123
3 S046.rabit 846516
4 S048.SilverRose 746441
5 S046.LangTuDL 715271
STT Tên Bang hội
1 Love 7
2 Love 6
3 War 5
4 Đập 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 97
2 S046.ColldyMoon 95
3 S046.rabit 94
4 S045.HoangLan 94
5 S046.๖Ảnh 94
STT Tên Phụ bản
1 S050.codondavo 708268
2 S046.ColldyMoon 989368
3 S046.rabit 650603
4 S046.LangTuDL 715256
5 S048.SilverRose 560742
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 989368
2 S050.codondavo 947123
3 S046.rabit 846516
4 S048.SilverRose 746441
5 S046.LangTuDL 715271
STT Tên Bang hội
1 Love 7
2 Love 6
3 War 5
4 Đập 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 97
2 S046.ColldyMoon 95
3 S046.rabit 94
4 S045.HoangLan 94
5 S046.๖Ảnh 94
STT Tên Phụ bản
1 S050.codondavo 708268
2 S046.ColldyMoon 989368
3 S046.rabit 650603
4 S046.LangTuDL 715256
5 S048.SilverRose 560742
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 989368
2 S050.codondavo 947123
3 S046.rabit 846516
4 S048.SilverRose 746441
5 S046.LangTuDL 715271
STT Tên Bang hội
1 Love 7
2 Love 6
3 War 5
4 Đập 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 97
2 S046.ColldyMoon 95
3 S046.rabit 94
4 S045.HoangLan 94
5 S046.๖Ảnh 94
STT Tên Phụ bản
1 S050.codondavo 708268
2 S046.ColldyMoon 989368
3 S046.rabit 650603
4 S046.LangTuDL 715256
5 S048.SilverRose 560742
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 989368
2 S050.codondavo 947123
3 S046.rabit 846516
4 S048.SilverRose 746441
5 S046.LangTuDL 715271
STT Tên Bang hội
1 Love 7
2 Love 6
3 War 5
4 Đập 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 97
2 S046.ColldyMoon 95
3 S046.rabit 94
4 S045.HoangLan 94
5 S046.๖Ảnh 94
STT Tên Phụ bản
1 S050.codondavo 708268
2 S046.ColldyMoon 989368
3 S046.rabit 650603
4 S046.LangTuDL 715256
5 S048.SilverRose 560742
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 989368
2 S050.codondavo 947123
3 S046.rabit 846516
4 S048.SilverRose 746441
5 S046.LangTuDL 715271
STT Tên Bang hội
1 Love 7
2 Love 6
3 War 5
4 Đập 5
5 Love 4
STT Tên Cấp độ
1 S040.MrHamvui 99
2 S040.RedHook 99
3 S039.ALOST 99
4 S039.Subasa 98
5 S040.TieuLongNu 96
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 873193
2 S041.PoliceG 772940
3 S041.JQKA 796422
4 S040.TieuLongNu 778763
5 S040.MrHamvui 569029
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 873210
2 S039.Subasa 871743
3 S041.JQKA 811857
4 S040.RedHook 790484
5 S040.TieuLongNu 778763
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.MrHamvui 99
2 S040.RedHook 99
3 S039.ALOST 99
4 S039.Subasa 98
5 S040.TieuLongNu 96
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 873193
2 S041.PoliceG 772940
3 S041.JQKA 796422
4 S040.TieuLongNu 778763
5 S040.MrHamvui 569029
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 873210
2 S039.Subasa 871743
3 S041.JQKA 811857
4 S040.RedHook 790484
5 S040.TieuLongNu 778763
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.MrHamvui 99
2 S040.RedHook 99
3 S039.ALOST 99
4 S039.Subasa 98
5 S040.TieuLongNu 96
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 873193
2 S041.PoliceG 772940
3 S041.JQKA 796422
4 S040.TieuLongNu 778763
5 S040.MrHamvui 569029
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 873210
2 S039.Subasa 871743
3 S041.JQKA 811857
4 S040.RedHook 790484
5 S040.TieuLongNu 778763
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.MrHamvui 99
2 S040.RedHook 99
3 S039.ALOST 99
4 S039.Subasa 98
5 S040.TieuLongNu 96
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 873193
2 S041.PoliceG 772940
3 S041.JQKA 796422
4 S040.TieuLongNu 778763
5 S040.MrHamvui 569029
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 873210
2 S039.Subasa 871743
3 S041.JQKA 811857
4 S040.RedHook 790484
5 S040.TieuLongNu 778763
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S040.MrHamvui 99
2 S040.RedHook 99
3 S039.ALOST 99
4 S039.Subasa 98
5 S040.TieuLongNu 96
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 873193
2 S041.PoliceG 772940
3 S041.JQKA 796422
4 S040.TieuLongNu 778763
5 S040.MrHamvui 569029
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 873210
2 S039.Subasa 871743
3 S041.JQKA 811857
4 S040.RedHook 790484
5 S040.TieuLongNu 778763
STT Tên Bang hội
1 ONE 6
2 NoONE 5
3 AnhEm 4
4 Hư Ảo 3
5 24onl 3
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 100
2 S035.AKOTEX 100
3 S035.ThanhLinh 100
4 S033.PhạmCaCa 98
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 793134
2 S035.AKOTEX 722390
3 S032.2PzAnhProz 548099
4 S033.LýQuỷ 519211
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 1073517
2 S035.AKOTEX 1013143
3 S032.2PzAnhProz 750141
4 S033.LýQuỷ 717821
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 100
2 S035.AKOTEX 100
3 S035.ThanhLinh 100
4 S033.PhạmCaCa 98
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 793134
2 S035.AKOTEX 722390
3 S032.2PzAnhProz 548099
4 S033.LýQuỷ 519211
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 1073517
2 S035.AKOTEX 1013143
3 S032.2PzAnhProz 750141
4 S033.LýQuỷ 717821
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 100
2 S035.AKOTEX 100
3 S035.ThanhLinh 100
4 S033.PhạmCaCa 98
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 793134
2 S035.AKOTEX 722390
3 S032.2PzAnhProz 548099
4 S033.LýQuỷ 519211
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 1073517
2 S035.AKOTEX 1013143
3 S032.2PzAnhProz 750141
4 S033.LýQuỷ 717821
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 100
2 S035.AKOTEX 100
3 S035.ThanhLinh 100
4 S033.PhạmCaCa 98
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 793134
2 S035.AKOTEX 722390
3 S032.2PzAnhProz 548099
4 S033.LýQuỷ 519211
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 1073517
2 S035.AKOTEX 1013143
3 S032.2PzAnhProz 750141
4 S033.LýQuỷ 717821
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 100
2 S035.AKOTEX 100
3 S035.ThanhLinh 100
4 S033.PhạmCaCa 98
5 S033.ZzLynhzZ 94
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 793134
2 S035.AKOTEX 722390
3 S032.2PzAnhProz 548099
4 S033.LýQuỷ 519211
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 1073517
2 S035.AKOTEX 1013143
3 S032.2PzAnhProz 750141
4 S033.LýQuỷ 717821
5 S033.PhạmCaCa 676470
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S033.Alone 6
3 S033.WindT 5
4 Chém 5
5 Union 5
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S031.vipboy92 100
2 S029.YugiKiem 100
3 S028.GấuMập 100
4 S023.MặcVấn 100
5 S023.123321 100
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 998853
3 S030.NamThien 843602
4 S020.mynu 614895
5 S022.sexyboy 671640
STT Tên Chiến lực
1 S028.tuvankiem 1106955
2 S031.vipboy92 978006
3 S022.sexyboy 919387
4 S029.YugiKiem 881556
5 S030.NamThien 843602
STT Tên Bang hội
1 S023.CụTổ 9
2 S031.Smile 9
3 S030.Royal 9
4 S021.ONE 9
5 S025.๖ۣۜVN 8
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 1072427
2 S015.lanmong 1361843
3 S002.SongNhi 1080758
4 S003.GàRừng 986415
5 S011.trile 804210
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
STT Tên Cấp độ
1 S018.ProNam 100
2 S018.UdumbaraQT 100
3 S018.VôThiên 100
4 S016.DeNobles 100
5 S015.lanmong 100
STT Tên Phụ bản
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 1418716
2 S015.lanmong 1361843
3 S003.GàRừng 1333558
4 S011.trile 1140707
5 S001.TuấnAnh 1083953
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S018.๖ۣۜF1 10
3 S015.Đập 10
4 S012.Rồng 10
5 S003.Huynh 9
Xem thêm >>
Trang chủ Tin tức Diễn đàn Fanpage Điều Khoản Hướng Dẫn Cài Đặt Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
Google+
Tắt Quảng Cáo [X]