Giftcode
Tân Tiên Kiếm
STT Tên Cấp độ
1 S053.xTeppix 63
2 S053.NgânLinh 62
3 S053.Silver» 60
4 S053.Kai7 60
5 S053.Master 59
STT Tên Phụ bản
1 S053.xTeppix 212096
2 S053.Kai7 159631
3 S053.NgânLinh 180572
4 S053.Silver» 160103
5 S053.NAPOLEON 169169
STT Tên Chiến lực
1 S053.Kai7 203933
2 S053.xTeppix 193756
3 S053.NgânLinh 185659
4 S053.NAPOLEON 169169
5 S053.Silver» 160103
STT Tên Bang hội
1 Free 4
2 SgNo1 2
3 Pain 1
4 sShin 1
5 Fly° 1
STT Tên Cấp độ
1 S052.Yashin 71
2 S052.YangYi 69
3 S052.PedoBear 69
4 S052.FanCao 68
5 S052.TiêuPhong 68
STT Tên Phụ bản
1 S052.Yashin 214304
2 S052.YangYi 245511
3 S052.PedoBear 215233
4 S052.MyScream 185895
5 S052.KiDxScream 183235
STT Tên Chiến lực
1 S052.Yashin 273445
2 S052.YangYi 245511
3 S052.TiêuPhong 227625
4 S052.PedoBear 215233
5 S052.FanCao 213318
STT Tên Bang hội
1 Phong 3
2 Wind 3
3 AnhEm 3
4 CHEP 2
5 Star 1
STT Tên Cấp độ
1 S051.Rakuten 74
2 S051.MaTocDo 73
3 S051.•Sea™ 72
4 S051.King 72
5 S051.XaKuTaoRa 72
STT Tên Phụ bản
1 S051.Rakuten 304330
2 S051.HạoNam 267671
3 S051.MaTocDo 245208
4 S051.XaThan 311167
5 S051.XaKuTaoRa 215306
STT Tên Chiến lực
1 S051.Rakuten 384459
2 S051.HạoNam 325358
3 S051.XaThan 311167
4 S051.MaTocDo 295523
5 S051.kukaku 273600
STT Tên Bang hội
1 LệRơi 4
2 CHƠI 4
3 Evil 3
4 STAR 2
5 abcd 1
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 78
2 S050.Luka 76
3 S050.๖Vi 76
4 S050.lOngHjEn 74
5 S050.LeeKeviL 74
STT Tên Phụ bản
1 S050.๖Vi 270700
2 S050.codondavo 278918
3 S050.LeeKeviL 343796
4 S050.Luka 219193
5 S050.lOngHjEn 284721
STT Tên Chiến lực
1 S050.๖Vi 398348
2 S050.codondavo 374513
3 S050.LeeKeviL 347621
4 S050.๖ۣۜStar 290017
5 S050.lOngHjEn 278174
STT Tên Bang hội
1 Love 5
2 Kiss 4
3 AIO 3
4 Noxus 1
5 XXXXX 1
STT Tên Cấp độ
1 S049.contimdavo 79
2 S049.๖ۣۜKing 79
3 S049.ATHENA 75
4 S049.Luna 75
5 S049.FatherDJAs 74
STT Tên Phụ bản
1 S049.๖ۣۜKing 308127
2 S049.contimdavo 280634
3 S049.FatherDJAs 234655
4 S049.Luna 270187
5 S049.nguyenqynh 285703
STT Tên Chiến lực
1 S049.๖ۣۜKing 395787
2 S049.contimdavo 354549
3 S049.FatherDJAs 285898
4 S049.nguyenqynh 285703
5 S049.ATHENA 285233
STT Tên Bang hội
1 Love 4
2 Tiger 3
3 LMHT 2
4 VIP 1
STT Tên Cấp độ
1 S048.CôCô 80
2 S048.SilverRose 78
3 S048.Tuyetkien 77
4 S048.LongNhi 76
5 S048.lonto 76
STT Tên Phụ bản
1 S048.CôCô 298986
2 S048.Tuyetkien 244505
3 S048.SilverRose 271353
4 S048.LongNhi 287244
5 S048.KiếmTình 216914
STT Tên Chiến lực
1 S048.CôCô 384815
2 S048.SilverRose 349391
3 S048.Tuyetkien 300876
4 S048.LongNhi 278183
5 S048.AnhThư 269141
STT Tên Bang hội
1 Đập 5
2 CHIEN 3
3 phiho 1
4 TG 1
5 AnhEm 1
STT Tên Cấp độ
1 S046.ColldyMoon 82
2 S046.LangTuDL 82
3 S046.SưTỉ 81
4 S046.๖Ảnh 81
5 S046.SnowWind 79
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 419820
2 S046.SưTỉ 405632
3 S046.LangTuDL 445918
4 S046.BaVuong 371811
5 S046.๖Ảnh 279398
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 552736
2 S046.LangTuDL 445918
3 S046.SưTỉ 405632
4 S046.BaVuong 371811
5 S046.rabit 345367
STT Tên Bang hội
1 Hot 5
2 Love 4
3 Moon 2
4 DOM 1
5 24h  1
STT Tên Cấp độ
1 S045.NHC79 85
2 S045.HoangLan 84
3 S045.YTá76 82
4 S045.KiếmTình 80
5 S045.thewind 80
STT Tên Phụ bản
1 S045.HoangLan 328033
2 S045.YTá76 318800
3 S045.NHC79 415602
4 S045.KiếmTình 356536
5 S045.thewind 356369
STT Tên Chiến lực
1 S045.HoangLan 425036
2 S045.YTá76 409602
3 S045.NHC79 395881
4 S045.thewind 356369
5 S045.KiếmTình 352308
STT Tên Bang hội
1 War 5
2 No1 3
3 Dark 2
4 ☄Hận☄ 2
STT Tên Cấp độ
1 S043.TiaLan® 81
2 S043.♀Thư 80
3 S043.KiemKhach 77
4 S043.YLan™ 77
5 S043.HungKL001 75
STT Tên Phụ bản
1 S043.TiaLan® 231799
2 S043.♀Thư 276203
3 S043.YLan™ 328538
4 S043.RựcRỡ 195879
5 S043.hoangco 175827
STT Tên Chiến lực
1 S043.TiaLan® 343029
2 S043.YLan™ 328538
3 S043.♀Thư 276203
4 S043.KiemKhach 262975
5 S043.Hilarious 244190
STT Tên Bang hội
1 ๖ۜHận 3
2 24h  3
3 NữNhi 2
4 VN.SE 1
5 TTK 1
STT Tên Cấp độ
1 S042.vHương 86
2 S042.TITeoNhat 84
3 S042.MsZin 82
4 S042.LoongGoong 81
5 S042.†Zues† 81
STT Tên Phụ bản
1 S042.vHương 334847
2 S042.MsZin 315051
3 S042.TITeoNhat 315066
4 S042.LoongGoong 272954
5 S042.†Zues† 234944
STT Tên Chiến lực
1 S042.vHương 435044
2 S042.MsZin 394960
3 S042.LoongGoong 330722
4 S042.MoKinhVan 312625
5 S042.Police 308554
STT Tên Bang hội
1 AnhEm 4
2 War 4
3 24onl 3
4 BKiem 1
5 Angel 1
STT Tên Cấp độ
1 S041.CuiBapLaEm 88
2 S041.phongVan 87
3 S041.Hina 85
4 S041.AudiVR7 84
5 S041.PoliceG 84
STT Tên Phụ bản
1 S041.PoliceG 339444
2 S041.Asuna 327764
3 S041.CuiBapLaEm 351381
4 S041.Hina 325558
5 S041.AudiVR7 399592
STT Tên Chiến lực
1 S041.PoliceG 446157
2 S041.Asuna 435567
3 S041.CuiBapLaEm 431197
4 S041.Hina 406182
5 S041.AudiVR7 399592
STT Tên Bang hội
1 Devil 7
2 NoONE 5
3 AnHai 3
4 Clone 1
5 LOVE 1
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 90
2 S040.MrHamvui 88
3 S040.Milk 87
4 S040.sweetbaby 87
5 S040.TieuLongNu 86
STT Tên Phụ bản
1 S040.RedHook 336961
2 S040.MrHamvui 334758
3 S040.TieuLongNu 309523
4 S040.Milk 366264
5 S040.♂Gáiii 306204
STT Tên Chiến lực
1 S040.MrHamvui 436760
2 S040.RedHook 430557
3 S040.sweetbaby 395592
4 S040.TieuLongNu 375615
5 S040.Milk 366264
STT Tên Bang hội
1 ONE 5
2 Bắp   2
3 Ảnh 2
STT Tên Cấp độ
1 S039.ALOST 89
2 S039.Subasa 89
3 S039.§Pain§ 88
4 S039.Gaidiem 86
5 S039.Jackie 85
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 407438
2 S039.Subasa 320190
3 S039.§Pain§ 328452
4 S039.Gaidiem 322463
5 S039.kimthoa 334853
STT Tên Chiến lực
1 S039.ALOST 539802
2 S039.Subasa 400728
3 S039.§Pain§ 397528
4 S039.Gaidiem 397026
5 S039.HắcQuân 353987
STT Tên Bang hội
1 ACE 5
2 Hư Ảo 3
3 Jewel 2
4 AnhEm 2
5 Thiên 1
STT Tên Cấp độ
1 S038.BeHan 88
2 S038.pkcc 84
3 S038.Royalls 83
4 S038.ThaoNhi 82
5 S038.Divine 82
STT Tên Phụ bản
1 S038.BeHan 318205
2 S038.pkcc 297991
3 S038.Royalls 377763
4 S038.Huy1980 307813
5 S038.Super 286645
STT Tên Chiến lực
1 S038.BeHan 420128
2 S038.pkcc 380812
3 S038.Royalls 377763
4 S038.Huy1980 307813
5 S038.ditimxuka 302824
STT Tên Bang hội
1 Chém 5
2 AnhEm 5
3 Legen 4
4 ROYAL 1
STT Tên Cấp độ
1 S036.betapchoi 92
2 S036.๖Morrow 88
3 S036.NgocLong 85
4 S036.s2wife 84
5 S036.BăngNhi 83
STT Tên Phụ bản
1 S036.NgocLong 440324
2 S036.betapchoi 442906
3 S036.๖Morrow 284727
4 S036.s2wife 325776
5 S036.BăngNhi 297678
STT Tên Chiến lực
1 S036.betapchoi 442906
2 S036.NgocLong 440632
3 S036.๖Morrow 388555
4 S036.s2wife 365176
5 S036.BăngNhi 323781
STT Tên Bang hội
1 AE 7
2 LK HN 4
3 ☩GOD☩ 3
4 Fire 3
5 Vao i 1
STT Tên Cấp độ
1 S035.ThanhLinh 98
2 S035.AKOTEX 92
3 S035.Altimate 90
4 S035.buuchung 86
5 S035.LýNgọc 86
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 510449
2 S035.AKOTEX 416611
3 S035.Altimate 327459
4 S035.buuchung 409217
5 S035.LýNgọc 300703
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 686699
2 S035.AKOTEX 522847
3 S035.Altimate 418078
4 S035.buuchung 409217
5 S035.LýNgọc 352669
STT Tên Bang hội
1 Union 4
2 S035.LK HN 3
3 STing 2
4 S035.Happy 2
5 NAT 1
STT Tên Cấp độ
1 S033.PhạmCaCa 91
2 S033.LâmHuy 90
3 S033.ZzLynhzZ 90
4 S033.LýQuỷ 87
5 S033.Nolimit 85
STT Tên Phụ bản
1 S033.PhạmCaCa 370480
2 S033.VõThép 332412
3 S033.LýQuỷ 390836
4 S033.๖ۣۜHero 234769
5 S033.MrsTeraf 261455
STT Tên Chiến lực
1 S033.PhạmCaCa 472813
2 S033.VõThép 444766
3 S033.LâmHuy 438418
4 S033.6789 392668
5 S033.LýQuỷ 390836
STT Tên Bang hội
1 S033.Alone 6
2 S033.WindT 5
3 S033.Ice 3
4 S033.star 3
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 95
2 S032.Lassy 92
3 S032.NatSu 91
4 S032.o0oVIPo0o 86
5 S032.†eany 86
STT Tên Phụ bản
1 S032.†Mèo† 327291
2 S032.2PzAnhProz 429650
3 S032.Lassy 418361
4 S032.NatSu 404200
5 S032.o0oVIPo0o 396336
STT Tên Chiến lực
1 S032.2PzAnhProz 568011
2 S032.Lassy 468839
3 S032.NatSu 448700
4 S032.†Mèo† 398302
5 S032.o0oVIPo0o 396336
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S032.King 5
3 S032.Angel 3
4 S032.SUNNY 3
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 97
3 S028.tuvankiem 97
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 647059
2 S031.vipboy92 261749
3 S026.KINKIN 620301
4 S029.YugiKiem 447573
5 S030.MissHoney 460424
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 674448
2 S026.KINKIN 651950
3 S028.tuvankiem 647059
4 S029.YugiKiem 589106
5 S030.NamThien 584825
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 97
3 S028.tuvankiem 97
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 647059
2 S031.vipboy92 261749
3 S026.KINKIN 620301
4 S029.YugiKiem 447573
5 S030.MissHoney 460424
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 674448
2 S026.KINKIN 651950
3 S028.tuvankiem 647059
4 S029.YugiKiem 589106
5 S030.NamThien 584825
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 97
3 S028.tuvankiem 97
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 647059
2 S031.vipboy92 261749
3 S026.KINKIN 620301
4 S029.YugiKiem 447573
5 S030.MissHoney 460424
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 674448
2 S026.KINKIN 651950
3 S028.tuvankiem 647059
4 S029.YugiKiem 589106
5 S030.NamThien 584825
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 97
3 S028.tuvankiem 97
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 647059
2 S031.vipboy92 261749
3 S026.KINKIN 620301
4 S029.YugiKiem 447573
5 S030.MissHoney 460424
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 674448
2 S026.KINKIN 651950
3 S028.tuvankiem 647059
4 S029.YugiKiem 589106
5 S030.NamThien 584825
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 98
2 S026.KINKIN 97
3 S028.tuvankiem 97
4 S030.NamThien 95
5 S029.YugiKiem 95
STT Tên Phụ bản
1 S028.tuvankiem 647059
2 S031.vipboy92 261749
3 S026.KINKIN 620301
4 S029.YugiKiem 447573
5 S030.MissHoney 460424
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 674448
2 S026.KINKIN 651950
3 S028.tuvankiem 647059
4 S029.YugiKiem 589106
5 S030.NamThien 584825
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 99
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.Romeo 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 446889
2 S022.sexyboy 602391
3 S020.Frozen0503 591344
4 S022.25theky25 450221
5 S022.KiếmTà 413928
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 613989
2 S022.sexyboy 594027
3 S022.25theky25 558647
4 S020.Frozen0503 553528
5 S022.KiếmTà 518615
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 99
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.Romeo 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 446889
2 S022.sexyboy 602391
3 S020.Frozen0503 591344
4 S022.25theky25 450221
5 S022.KiếmTà 413928
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 613989
2 S022.sexyboy 594027
3 S022.25theky25 558647
4 S020.Frozen0503 553528
5 S022.KiếmTà 518615
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 99
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.Romeo 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 446889
2 S022.sexyboy 602391
3 S020.Frozen0503 591344
4 S022.25theky25 450221
5 S022.KiếmTà 413928
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 613989
2 S022.sexyboy 594027
3 S022.25theky25 558647
4 S020.Frozen0503 553528
5 S022.KiếmTà 518615
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 99
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.Romeo 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 446889
2 S022.sexyboy 602391
3 S020.Frozen0503 591344
4 S022.25theky25 450221
5 S022.KiếmTà 413928
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 613989
2 S022.sexyboy 594027
3 S022.25theky25 558647
4 S020.Frozen0503 553528
5 S022.KiếmTà 518615
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 99
2 S022.sexyboy 97
3 S023.xOANHOANHx 97
4 S022.KiếmTà 95
5 S022.Romeo 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 446889
2 S022.sexyboy 602391
3 S020.Frozen0503 591344
4 S022.25theky25 450221
5 S022.KiếmTà 413928
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 613989
2 S022.sexyboy 594027
3 S022.25theky25 558647
4 S020.Frozen0503 553528
5 S022.KiếmTà 518615
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.MANUNO1 100
3 S018.VôThiên 99
4 S018.sacutaza 99
5 S018.UdumbaraQT 98
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 530240
2 S018.sacutaza 618361
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 606908
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 717895
2 S018.sacutaza 638621
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 557153
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.MANUNO1 100
3 S018.VôThiên 99
4 S018.sacutaza 99
5 S018.UdumbaraQT 98
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 530240
2 S018.sacutaza 618361
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 606908
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 717895
2 S018.sacutaza 638621
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 557153
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.MANUNO1 100
3 S018.VôThiên 99
4 S018.sacutaza 99
5 S018.UdumbaraQT 98
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 530240
2 S018.sacutaza 618361
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 606908
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 717895
2 S018.sacutaza 638621
3 S018.MANUNO1 604712
4 S018.VôThiên 557153
5 S018.UdumbaraQT 550411
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S015.ThaEm 98
STT Tên Phụ bản
1 S015.lanmong 645076
2 S009.XuânPhong 688879
3 S011.trile 692696
4 S012.Light 701579
5 S010.shelina 587767
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 872259
2 S012.Light 701579
3 S011.trile 692696
4 S009.XuânPhong 688879
5 S012.Lucifer81 594933
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S015.ThaEm 98
STT Tên Phụ bản
1 S015.lanmong 645076
2 S009.XuânPhong 688879
3 S011.trile 692696
4 S012.Light 701579
5 S010.shelina 587767
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 872259
2 S012.Light 701579
3 S011.trile 692696
4 S009.XuânPhong 688879
5 S012.Lucifer81 594933
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S015.ThaEm 98
STT Tên Phụ bản
1 S015.lanmong 645076
2 S009.XuânPhong 688879
3 S011.trile 692696
4 S012.Light 701579
5 S010.shelina 587767
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 872259
2 S012.Light 701579
3 S011.trile 692696
4 S009.XuânPhong 688879
5 S012.Lucifer81 594933
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S015.ThaEm 98
STT Tên Phụ bản
1 S015.lanmong 645076
2 S009.XuânPhong 688879
3 S011.trile 692696
4 S012.Light 701579
5 S010.shelina 587767
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 872259
2 S012.Light 701579
3 S011.trile 692696
4 S009.XuânPhong 688879
5 S012.Lucifer81 594933
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S011.trile 100
2 S009.XuânPhong 100
3 S010.shelina 100
4 S015.lanmong 100
5 S015.ThaEm 98
STT Tên Phụ bản
1 S015.lanmong 645076
2 S009.XuânPhong 688879
3 S011.trile 692696
4 S012.Light 701579
5 S010.shelina 587767
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 872259
2 S012.Light 701579
3 S011.trile 692696
4 S009.XuânPhong 688879
5 S012.Lucifer81 594933
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 598845
2 S003.GàRừng 551363
3 S002.SongNhi 595597
4 S002.Ahri 595151
5 S001.TuấnAnh 560519
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 842613
2 S003.GàRừng 708004
3 S002.SongNhi 609816
4 S002.Ahri 581970
5 S001.longlanh 575480
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 598845
2 S003.GàRừng 551363
3 S002.SongNhi 595597
4 S002.Ahri 595151
5 S001.TuấnAnh 560519
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 842613
2 S003.GàRừng 708004
3 S002.SongNhi 609816
4 S002.Ahri 581970
5 S001.longlanh 575480
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 598845
2 S003.GàRừng 551363
3 S002.SongNhi 595597
4 S002.Ahri 595151
5 S001.TuấnAnh 560519
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 842613
2 S003.GàRừng 708004
3 S002.SongNhi 609816
4 S002.Ahri 581970
5 S001.longlanh 575480
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S003.GàRừng 100
3 S001.TuấnAnh 100
4 S002.SongNhi 100
5 S002.Ahri 100
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 598845
2 S003.GàRừng 551363
3 S002.SongNhi 595597
4 S002.Ahri 595151
5 S001.TuấnAnh 560519
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 842613
2 S003.GàRừng 708004
3 S002.SongNhi 609816
4 S002.Ahri 581970
5 S001.longlanh 575480
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
Xem thêm >>
Trang chủ Tin tức Diễn đàn Fanpage Điều Khoản Hướng Dẫn Cài Đặt Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
Google+
Tắt Quảng Cáo [X]