Giftcode
Tân Tiên Kiếm
STT Tên Cấp độ
1 S052.Yashin 63
2 S052.TiêuPhong 63
3 S052.╫User╫ 62
4 S052.YangYi 61
5 S052.PedoBear 60
STT Tên Phụ bản
1 S052.TiêuPhong 137858
2 S052.Yashin 156384
3 S052.╫User╫ 158191
4 S052.YangYi 139564
5 S052.FanCao 118824
STT Tên Chiến lực
1 S052.TiêuPhong 197486
2 S052.╫User╫ 158191
3 S052.Yashin 155104
4 S052.YangYi 140134
5 S052.TiểuChi 124497
STT Tên Bang hội
1 Phong 2
2 CHEP 2
3 AnhEm 2
4 Wind 1
5 vuive 1
STT Tên Cấp độ
1 S051.police0002 68
2 S051.•Sea™ 67
3 S051.MaTocDo 67
4 S051.HạoNam 67
5 S051.XaKuTaoRa 67
STT Tên Phụ bản
1 S051.HạoNam 188049
2 S051.XaThan 191668
3 S051.MaTocDo 150932
4 S051.Rakuten 176050
5 S051.DocNhan 144206
STT Tên Chiến lực
1 S051.HạoNam 243075
2 S051.XaThan 238494
3 S051.Rakuten 201078
4 S051.MaTocDo 188102
5 S051.police0002 176477
STT Tên Bang hội
1 LệRơi 3
2 CHƠI 3
3 STAR 2
4 Evil 2
5 TIME 1
STT Tên Cấp độ
1 S050.codondavo 74
2 S050.๖ۣۜStar 72
3 S050.Luka 71
4 S050.๖Vi 71
5 S050.MôDung 70
STT Tên Phụ bản
1 S050.LeeKeviL 205248
2 S050.codondavo 252442
3 S050.๖ۣۜStar 190953
4 S050.๖Vi 185567
5 S050.Justice 164070
STT Tên Chiến lực
1 S050.codondavo 252442
2 S050.๖Vi 238451
3 S050.๖ۣۜStar 237715
4 S050.LeeKeviL 205355
5 S050.TieuLongNu 198514
STT Tên Bang hội
1 Kiss 4
2 Love 4
3 AIO 2
4 Noxus 1
5 XXXXX 1
STT Tên Cấp độ
1 S049.๖ۣۜKing 76
2 S049.contimdavo 75
3 S049.nguyenqynh 74
4 S049.ATHENA 73
5 S049.Luna 72
STT Tên Phụ bản
1 S049.๖ۣۜKing 224898
2 S049.contimdavo 255632
3 S049.ATHENA 239851
4 S049.nguyenqynh 248063
5 S049.FatherDJAs 172549
STT Tên Chiến lực
1 S049.๖ۣۜKing 286272
2 S049.contimdavo 255632
3 S049.nguyenqynh 248063
4 S049.ATHENA 239851
5 S049.MiuMiu 237367
STT Tên Bang hội
1 Love 4
2 Tiger 3
3 LMHT 2
4 VIP 1
STT Tên Cấp độ
1 S048.CôCô 77
2 S048.LongNhi 75
3 S048.Tuyetkien 74
4 S048.SilverRose 74
5 S048.lonto 74
STT Tên Phụ bản
1 S048.CôCô 223421
2 S048.LongNhi 241397
3 S048.Tuyetkien 183067
4 S048.SilverRose 245801
5 S048.๖Flash 206112
STT Tên Chiến lực
1 S048.CôCô 283612
2 S048.SilverRose 247338
3 S048.LongNhi 241397
4 S048.Tuyetkien 224650
5 S048.DVLG 216956
STT Tên Bang hội
1 Đập 5
2 CHIEN 3
3 AnhEm 1
4 24h 1
STT Tên Cấp độ
1 S046.LangTuDL 80
2 S046.ColldyMoon 79
3 S046.SnowWind 78
4 S046.SưTỉ 78
5 S046.SZest 78
STT Tên Phụ bản
1 S046.ColldyMoon 285438
2 S046.BaVuong 236738
3 S046.LangTuDL 346016
4 S046.SưTỉ 285062
5 S046.Teemo 97679
STT Tên Chiến lực
1 S046.ColldyMoon 395186
2 S046.LangTuDL 346016
3 S046.SưTỉ 294622
4 S046.๖Ảnh 258598
5 S046.rabit 244817
STT Tên Bang hội
1 Hot 5
2 Love 4
3 Moon 2
4 DOM 1
5 k4.co 1
STT Tên Cấp độ
1 S045.NHC79 84
2 S045.HoangLan 81
3 S045.YTá76 78
4 S045.KiếmTình 77
5 S045.GjangMai 77
STT Tên Phụ bản
1 S045.NHC79 352412
2 S045.YTá76 293727
3 S045.KiếmTình 281113
4 S045.HoangLan 242261
5 S045.thewind 213294
STT Tên Chiến lực
1 S045.NHC79 352730
2 S045.HoangLan 299644
3 S045.YTá76 293727
4 S045.KiếmTình 281113
5 S045.Chibi☄ 269384
STT Tên Bang hội
1 War 5
2 No1 3
3 Dark 2
4 ☄Hận☄ 2
STT Tên Cấp độ
1 S043.TiaLan® 81
2 S043.♀Thư 80
3 S043.YLan™ 77
4 S043.KiemKhach 76
5 S043.HungKL001 74
STT Tên Phụ bản
1 S043.TiaLan® 231799
2 S043.♀Thư 225418
3 S043.YLan™ 177512
4 S043.FOREVER 168981
5 S043.KiemKhach 189680
STT Tên Chiến lực
1 S043.TiaLan® 300109
2 S043.YLan™ 293558
3 S043.♀Thư 263586
4 S043.KiemKhach 231149
5 S043.FOREVER 196755
STT Tên Bang hội
1 AnhEm 4
2 ๖ۜHận 3
3 24h  3
4 NữNhi 2
5 VN.SE 1
STT Tên Cấp độ
1 S042.vHương 84
2 S042.†Zues† 81
3 S042.TITeoNhat 81
4 S042.MsZin 80
5 S042.LoongGoong 79
STT Tên Phụ bản
1 S042.vHương 248829
2 S042.TITeoNhat 262484
3 S042.†Zues† 207944
4 S042.MsZin 232003
5 S042.Bờm 213927
STT Tên Chiến lực
1 S042.vHương 320389
2 S042.MsZin 289061
3 S042.Bờm 266338
4 S042.LoongGoong 252385
5 S042.Lucifer 249584
STT Tên Bang hội
1 AnhEm 4
2 War 4
3 24onl 3
4 BKiem 1
5 Angel 1
STT Tên Cấp độ
1 S041.CuiBapLaEm 87
2 S041.phongVan 85
3 S041.AudiVR7 84
4 S041.Hina 84
5 S041.火Hin 83
STT Tên Phụ bản
1 S041.CuiBapLaEm 292442
2 S041.phongVan 356602
3 S041.Asuna 324664
4 S041.AudiVR7 390471
5 S041.Hina 340059
STT Tên Chiến lực
1 S041.CuiBapLaEm 402569
2 S041.AudiVR7 390471
3 S041.phongVan 381688
4 S041.Hina 352441
5 S041.PoliceG 348420
STT Tên Bang hội
1 Devil 7
2 NoONE 5
3 AnHai 3
4 Clone 1
5 LOVE 1
STT Tên Cấp độ
1 S040.RedHook 88
2 S040.MrHamvui 85
3 S040.Milk 85
4 S040.sweetbaby 85
5 S040.TieuLongNu 84
STT Tên Phụ bản
1 S040.RedHook 353192
2 S040.sweetbaby 349929
3 S040.TieuLongNu 313835
4 S040.Lihhihi 229199
5 S040.MrHamvui 329206
STT Tên Chiến lực
1 S040.RedHook 353192
2 S040.sweetbaby 349929
3 S040.MrHamvui 329503
4 S040.♂Gáiii 324868
5 S040.Milk 317245
STT Tên Bang hội
1 ONE 5
2 Bắp   2
3 Ảnh 2
4 PKKK 2
STT Tên Cấp độ
1 S039.Subasa 88
2 S039.ALOST 87
3 S039.§Pain§ 86
4 S039.Gaidiem 85
5 S039.Jackie 84
STT Tên Phụ bản
1 S039.ALOST 356709
2 S039.Subasa 371459
3 S039.§Pain§ 261378
4 S039.Gaidiem 312106
5 S039.HắcQuân 232748
STT Tên Chiến lực
1 S039.Subasa 371459
2 S039.ALOST 356709
3 S039.§Pain§ 335817
4 S039.Gaidiem 312106
5 S039.HắcQuân 287000
STT Tên Bang hội
1 ACE 5
2 Hư Ảo 3
3 Jewel 2
4 AnhEm 2
5 Thiên 1
STT Tên Cấp độ
1 S038.BeHan 88
2 S038.Royalls 83
3 S038.Divine 82
4 S038.pkcc 82
5 S038.TKGirl 81
STT Tên Phụ bản
1 S038.BeHan 390221
2 S038.pkcc 253438
3 S038.Royalls 328686
4 S038.Super 212815
5 S038.Divine 247742
STT Tên Chiến lực
1 S038.BeHan 390221
2 S038.Royalls 328686
3 S038.pkcc 310530
4 S038.Super 264888
5 S038.NguoiMangB 262927
STT Tên Bang hội
1 Chém 5
2 AnhEm 5
3 Legen 4
4 ROYAL 1
STT Tên Cấp độ
1 S036.betapchoi 92
2 S036.๖Morrow 88
3 S036.s2wife 84
4 S036.NgocLong 84
5 S036.BăngNhi 83
STT Tên Phụ bản
1 S036.betapchoi 326490
2 S036.NgocLong 276369
3 S036.๖Morrow 284727
4 S036.s2wife 338454
5 S036.BăngNhi 238761
STT Tên Chiến lực
1 S036.NgocLong 322576
2 S036.BăngNhi 296655
3 S036.sidashit 257864
4 S036.Avatar 250222
5 S036.ۣThẩmDu 249781
STT Tên Bang hội
1 AE 7
2 LK HN 4
3 ☩GOD☩ 3
4 Fire 3
5 Vao i 1
STT Tên Cấp độ
1 S035.ThanhLinh 97
2 S035.AKOTEX 90
3 S035.Altimate 89
4 S035.buuchung 86
5 S035.LýNgọc 85
STT Tên Phụ bản
1 S035.ThanhLinh 409259
2 S035.AKOTEX 340062
3 S035.buuchung 391815
4 S035.Altimate 281252
5 S035.LýNgọc 245110
STT Tên Chiến lực
1 S035.ThanhLinh 550575
2 S035.AKOTEX 424722
3 S035.buuchung 367885
4 S035.Altimate 359487
5 S035.hunter09 299541
STT Tên Bang hội
1 S035.ONE 6
2 Union 4
3 S035.LK HN 3
4 STing 2
5 S035.Happy 2
STT Tên Cấp độ
1 S033.LâmHuy 90
2 S033.PhạmCaCa 90
3 S033.ZzLynhzZ 88
4 S033.LýQuỷ 85
5 S033.Nolimit 84
STT Tên Phụ bản
1 S033.PhạmCaCa 330207
2 S033.VõThép 250140
3 S033.ZzLynhzZ 311370
4 S033.6789 275547
5 S033.LâmHuy 395118
STT Tên Chiến lực
1 S033.PhạmCaCa 410026
2 S033.LâmHuy 395118
3 S033.6789 343346
4 S033.VõThép 327197
5 S033.Nolimit 323899
STT Tên Bang hội
1 S033.Alone 6
2 S033.WindT 5
3 S033.Ice 3
4 S033.star 3
STT Tên Cấp độ
1 S032.2PzAnhProz 94
2 S032.Lassy 92
3 S032.NatSu 91
4 S032.o0oVIPo0o 86
5 S032.†eany 86
STT Tên Phụ bản
1 S032.2PzAnhProz 361784
2 S032.Lassy 476752
3 S032.o0oVIPo0o 368814
4 S032.NatSu 404200
5 S032.†Mèo† 256566
STT Tên Chiến lực
1 S032.Lassy 476752
2 S032.2PzAnhProz 475376
3 S032.NatSu 404200
4 S032.o0oVIPo0o 368814
5 S032.†Mèo† 319365
STT Tên Bang hội
1 S032.Phiêu 6
2 S032.King 5
3 S032.Angel 3
4 S032.SUNNY 3
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 97
2 S026.KINKIN 95
3 S028.tuvankiem 95
4 S030.NamThien 94
5 S029.YugiKiem 94
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 426690
2 S026.KINKIN 533157
3 S028.tuvankiem 499963
4 S030.NamThien 574735
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 579641
2 S030.NamThien 574735
3 S026.KINKIN 542617
4 S028.tuvankiem 499963
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 97
2 S026.KINKIN 95
3 S028.tuvankiem 95
4 S030.NamThien 94
5 S029.YugiKiem 94
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 426690
2 S026.KINKIN 533157
3 S028.tuvankiem 499963
4 S030.NamThien 574735
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 579641
2 S030.NamThien 574735
3 S026.KINKIN 542617
4 S028.tuvankiem 499963
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 97
2 S026.KINKIN 95
3 S028.tuvankiem 95
4 S030.NamThien 94
5 S029.YugiKiem 94
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 426690
2 S026.KINKIN 533157
3 S028.tuvankiem 499963
4 S030.NamThien 574735
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 579641
2 S030.NamThien 574735
3 S026.KINKIN 542617
4 S028.tuvankiem 499963
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 97
2 S026.KINKIN 95
3 S028.tuvankiem 95
4 S030.NamThien 94
5 S029.YugiKiem 94
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 426690
2 S026.KINKIN 533157
3 S028.tuvankiem 499963
4 S030.NamThien 574735
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 579641
2 S030.NamThien 574735
3 S026.KINKIN 542617
4 S028.tuvankiem 499963
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S028.GấuMập 97
2 S026.KINKIN 95
3 S028.tuvankiem 95
4 S030.NamThien 94
5 S029.YugiKiem 94
STT Tên Phụ bản
1 S031.vipboy92 426690
2 S026.KINKIN 533157
3 S028.tuvankiem 499963
4 S030.NamThien 574735
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Chiến lực
1 S031.vipboy92 579641
2 S030.NamThien 574735
3 S026.KINKIN 542617
4 S028.tuvankiem 499963
5 S029.YugiKiem 496486
STT Tên Bang hội
1 S030.Royal 9
2 S031.Smile 9
3 S028.LIKE 7
4 S029.4all 7
5 S026.LgN 6
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S023.xOANHOANHx 97
3 S022.sexyboy 96
4 S022.KjếmTjên 94
5 S022.KiếmTà 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 391199
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 439718
4 S020.Frozen0503 364091
5 S022.KiếmTà 356380
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 544919
2 S022.25theky25 539717
3 S020.Frozen0503 466409
4 S022.KiếmTà 450172
5 S022.sexyboy 439718
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S023.xOANHOANHx 97
3 S022.sexyboy 96
4 S022.KjếmTjên 94
5 S022.KiếmTà 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 391199
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 439718
4 S020.Frozen0503 364091
5 S022.KiếmTà 356380
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 544919
2 S022.25theky25 539717
3 S020.Frozen0503 466409
4 S022.KiếmTà 450172
5 S022.sexyboy 439718
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S023.xOANHOANHx 97
3 S022.sexyboy 96
4 S022.KjếmTjên 94
5 S022.KiếmTà 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 391199
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 439718
4 S020.Frozen0503 364091
5 S022.KiếmTà 356380
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 544919
2 S022.25theky25 539717
3 S020.Frozen0503 466409
4 S022.KiếmTà 450172
5 S022.sexyboy 439718
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S023.xOANHOANHx 97
3 S022.sexyboy 96
4 S022.KjếmTjên 94
5 S022.KiếmTà 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 391199
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 439718
4 S020.Frozen0503 364091
5 S022.KiếmTà 356380
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 544919
2 S022.25theky25 539717
3 S020.Frozen0503 466409
4 S022.KiếmTà 450172
5 S022.sexyboy 439718
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S020.mynu 98
2 S023.xOANHOANHx 97
3 S022.sexyboy 96
4 S022.KjếmTjên 94
5 S022.KiếmTà 94
STT Tên Phụ bản
1 S020.mynu 391199
2 S022.25theky25 539717
3 S022.sexyboy 439718
4 S020.Frozen0503 364091
5 S022.KiếmTà 356380
STT Tên Chiến lực
1 S020.mynu 544919
2 S022.25theky25 539717
3 S020.Frozen0503 466409
4 S022.KiếmTà 450172
5 S022.sexyboy 439718
STT Tên Bang hội
1 S021.ONE 9
2 S022.Star 8
3 S025.๖ۣۜVN 8
4 S023.CụTổ 8
5 S022.ACE 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.sacutaza 99
3 S018.MANUNO1 99
4 S018.VôThiên 98
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 458110
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.MANUNO1 378851
4 S018.VôThiên 416392
5 S019.BuuThanh 138761
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 609228
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.VôThiên 521048
4 S018.MANUNO1 474109
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.sacutaza 99
3 S018.MANUNO1 99
4 S018.VôThiên 98
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 458110
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.MANUNO1 378851
4 S018.VôThiên 416392
5 S019.BuuThanh 138761
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 609228
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.VôThiên 521048
4 S018.MANUNO1 474109
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S016.Outcast 100
2 S018.sacutaza 99
3 S018.MANUNO1 99
4 S018.VôThiên 98
5 S018.UdumbaraQT 97
STT Tên Phụ bản
1 S016.DeNobles 458110
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.MANUNO1 378851
4 S018.VôThiên 416392
5 S019.BuuThanh 138761
STT Tên Chiến lực
1 S016.DeNobles 609228
2 S018.sacutaza 548992
3 S018.VôThiên 521048
4 S018.MANUNO1 474109
5 S016.Outcast 448369
STT Tên Bang hội
1 S018.๖ۣۜF1 10
2 S018.NDM 8
3 S008.Royal 7
4 S018.ONE 7
5 S016.Ác Ma 7
STT Tên Cấp độ
1 S015.lanmong 100
2 S011.trile 99
3 S009.XuânPhong 99
4 S010.shelina 99
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 582151
2 S009.NgọcMai 440287
3 S009.XuânPhong 435889
4 S011.LynhNhy 454981
5 S015.lanmong 198778
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 704316
2 S011.trile 592382
3 S009.XuânPhong 560586
4 S012.Light 539015
5 S012.Lucifer81 506277
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S015.lanmong 100
2 S011.trile 99
3 S009.XuânPhong 99
4 S010.shelina 99
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 582151
2 S009.NgọcMai 440287
3 S009.XuânPhong 435889
4 S011.LynhNhy 454981
5 S015.lanmong 198778
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 704316
2 S011.trile 592382
3 S009.XuânPhong 560586
4 S012.Light 539015
5 S012.Lucifer81 506277
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S015.lanmong 100
2 S011.trile 99
3 S009.XuânPhong 99
4 S010.shelina 99
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 582151
2 S009.NgọcMai 440287
3 S009.XuânPhong 435889
4 S011.LynhNhy 454981
5 S015.lanmong 198778
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 704316
2 S011.trile 592382
3 S009.XuânPhong 560586
4 S012.Light 539015
5 S012.Lucifer81 506277
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S015.lanmong 100
2 S011.trile 99
3 S009.XuânPhong 99
4 S010.shelina 99
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 582151
2 S009.NgọcMai 440287
3 S009.XuânPhong 435889
4 S011.LynhNhy 454981
5 S015.lanmong 198778
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 704316
2 S011.trile 592382
3 S009.XuânPhong 560586
4 S012.Light 539015
5 S012.Lucifer81 506277
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S015.lanmong 100
2 S011.trile 99
3 S009.XuânPhong 99
4 S010.shelina 99
5 S012.Lucifer81 98
STT Tên Phụ bản
1 S011.trile 582151
2 S009.NgọcMai 440287
3 S009.XuânPhong 435889
4 S011.LynhNhy 454981
5 S015.lanmong 198778
STT Tên Chiến lực
1 S015.lanmong 704316
2 S011.trile 592382
3 S009.XuânPhong 560586
4 S012.Light 539015
5 S012.Lucifer81 506277
STT Tên Bang hội
1 S015.Đập 10
2 S012.Rồng 10
3 S009.友情 8
4 S011.Top1 8
5 S009.IMP 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S002.Ahri 100
3 S003.GàRừng 99
4 S001.TuấnAnh 99
5 S002.SongNhi 99
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 527392
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498054
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S005.HoaThần 430214
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 702439
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498069
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S002.Ahri 490947
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S002.Ahri 100
3 S003.GàRừng 99
4 S001.TuấnAnh 99
5 S002.SongNhi 99
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 527392
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498054
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S005.HoaThần 430214
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 702439
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498069
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S002.Ahri 490947
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S002.Ahri 100
3 S003.GàRừng 99
4 S001.TuấnAnh 99
5 S002.SongNhi 99
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 527392
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498054
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S005.HoaThần 430214
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 702439
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498069
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S002.Ahri 490947
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
STT Tên Cấp độ
1 S003.ExPPK 100
2 S002.Ahri 100
3 S003.GàRừng 99
4 S001.TuấnAnh 99
5 S002.SongNhi 99
STT Tên Phụ bản
1 S003.ExPPK 527392
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498054
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S005.HoaThần 430214
STT Tên Chiến lực
1 S003.ExPPK 702439
2 S003.GàRừng 579906
3 S002.SongNhi 498069
4 S001.TuấnAnh 493434
5 S002.Ahri 490947
STT Tên Bang hội
1 S003.Sword 10
2 S003.Huynh 9
3 S001.VIP 9
4 S001.Huyết 8
5 S002.HoBao 8
Xem thêm >>

Trải Nghiệm 1

Phần thưởng

Trải Nghiệm 3

Phần thưởng

Trải Nghiệm 4

Phần thưởng

Trải Nghiệm 5

Phần thưởng

Trailer
Screenshot
Wallpaper
Trang chủ Tin tức Diễn đàn Fanpage Điều Khoản Hướng Dẫn Cài Đặt Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
Google+
Tắt Quảng Cáo [X]